ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา!

วีดีโอ

เครื่องทำเส้นใยเดี่ยว

เครื่องทำเส้นใยแปรง

เครื่องรีดเส้นทริมเมอร์

เครื่องรีดเกลียวพลาสติก

เครื่องทำเกลียวพลาสติก

เครื่องเม็ดพลาสติก

เครื่องทำเชือก

เครื่องม้วนเส้นด้าย

Cross Ball Winder

เครื่องม้วนกระสวย

กระแสน้ำ Twister

แหวนทวิสเตอร์